Page Header

Reader Comments

Tentang Militer

by aaaa asf (2021-03-03)

In response to Pinjaman Dana Jaminan BPKB Mobil

Kemerdekaan Negeri Republik Indonesia adalah titik pertama penguatkuasaan undang-undang oleh negara Indonesia. PENGENALAN 18 Ogos 1945 Bersertifikat Pancasila dan 1945 UUD sebagai asas negara di mana ia mengandungi nilai asas dan kaedah asas berdasarkan undang-undang yang tidak berkuasa.

Selepas penciptaan Republik Indonesia, kerajaan terus mempertahankan badan-badan kehakiman dan peraturan-peraturan umur pendudukan Jepun dengan pengubahsuaian / penambahan berdasarkan UUD 1945. Berkenaan dengan itu ia memungkinkan untuk mengelakkan kekosongan undang-undang semasa cakera 1945 dan peruntukan peralihan (Perkara II):

"Semua organisasi dan peraturan yang ada masih berlaku secara langsung untuk yang baru di bawah Akta ini atas dasar."

berita militer  - Ini adalah hasil dari dasar undang-undang yang paling penting di Indonesia dalam masa terdekat selepas prosedur. Dengan peruntukan-peruntukan Badan Kehakiman (khususnya Mahkamah kehakiman umum dan agama) yang telah berada dalam tempoh pendudukan Jepun kekal sebagai keadaan yang lebih awal. Begitu juga, harus ada penghakiman bersama. Berdasarkan peruntukan peralihan di atas, kerajaan Indonesia juga boleh mewar

ISSN: -