Page Header

Information For Readers

วารสารสนับสนุนให้ผู้อ่านลงทะเบียนสมัครใช้บริการแจ้งเตือนการตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร โดยใช้ลิงก์ลงทะเบียน ที่ปรากฏอยู่ด้านบนของโฮมเพจวารสารนี้ การลงทะเบียนดังกล่าว จะทำให้ผู้อ่านได้รับสารบัญวารสารฉบับใหม่ล่าสุดทางอีเมลทันทีที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ทำให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่เรียบเรียงมาได้ง่ายขึ้น ซึ่งรับรองว่าจะไม่ใช้ชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้อ่านที่ลงทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นISSN: 2985-2145