Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 15, No 2 (2019): May-August การบริหารต้นทุนโดยใช้เอบีซีในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้
Cost Management Using ABC in the Wood Products Industry
Abstract   PDF
Kanokporn Sripathomswat, Onpawee Lertkrai Lertkrai
 
Vol 18, No 1 (2022): January-April การบำบัดน้ำเสียจากผงซักฟอกโดยใช้กระดองปูม้าและกระดองหมึก
Wastewater Treatment of Laundry Detergent Solution using Blue Swimming Crab Shells and Cuttlebone
Abstract   PDF
Anthika Sa-ngiamjai
 
Vol 10, No 3 (2014): September – December การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบเอสบีอาร์ร่วมกับซีโอไลต์-ไคโตซาน
Wastewater Treatment by SBR Zeolite-Chitosan
Abstract   PDF
Kwannate Sombatsompop, Orniriya Yota, Nathapon Pengkhan, Watcharapong Jitsaman, Janjit Iamchaturapatr
 
Vol 10, No 2 (2014): May – August การประยุกต์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์ในการตัดไทเทเนียม
Using Grey Relational Analysis in Wire-Cutting of Titanium
Abstract   PDF
Niwat Mookam
 
Vol 12, No 1 (2016): January-April การประยุกต์ใช้การปรับสภาพผิวเพื่อเพิ่มความต้านทานการสึกหรอในแม่พิมพ์ตัด
Application of surface modification for Extension tool life in blanking process
Abstract   PDF
Komgrit Lawanwong, Pakorn Chumrum, Varunee Premanond
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่นสำหรับเคมีซูปราโมเลคิวลาร์ และวัสดุนาโน
Application of Density Functional Theory for Supramolecular Chemistry and Nanomaterial
Abstract   PDF
Banchob Wanno
 
Vol 14, No 1 (2018): January – April การประยุกต์ใช้ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์อย่างยั่งยืน
Application of Eco-Efficiency for the Sustainable Development of Automotive Parts Industry
Abstract   PDF
Charlearmkwun Meksuk, Thirawat Chuntuk
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April การประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดีกับการจัดการศูนย์กระจายสินค้า กรณีศึกษา บริษัทบุญถาวรเซรามิค จำกัด
An Application of RFID Systems for Distribution Center Management A Case Study of Boonthavorn Ceramic Co.,Ltd.
Abstract   PDF
Thananya Wasusri, Krittika Mulpukdee
 
Vol 17, No 1 (2021): January-April การประยุกต์ใช้วิธีทากูชิสำหรับกระบวนการกดขัดผิวเรียบอะลูมิเนียมผสม 5052 โดยการศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของเครื่องจักรในการผลิต
Application of Taguchi Method for Burnishing Process of AA5052 Aluminum Alloy by Studying the Optimization
Abstract   PDF
Suriya Namkaew, Suriya Prasomthong
 
Vol 15, No 1 (2019): January-April การประยุกต์ใช้เทคนิค Hybrid DEA-TOPSIS สำหรับการคัดเลือกวัสดุชีวมวลที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิง
Using the Hybrid DEA-TOPSIS Technique for Selecting the Suitable Biomass Materials for Processing into Fuel Briquettes
Abstract   PDF
Narong Wichapa, Atchara Choompol, Thaitat Sudsuansee
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April การประยุกต์ใช้เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเพื่อระบุชนิดเหล็กกล้า จากการทดสอบประกายไฟ
Application of Web Camera Technique for Steel Identification using Spark Test
Abstract   PDF
Prasert Rienpradub, Somnuk Watanasriyakul, Pramuk Jenkittiyon
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนปรับปรุงกระบวนการผลิตท่อส่งน้ำมันรถแทรกเตอร์: กรณีศึกษาบริษัท เอ.บี.ซี จำกัด
Applying the Lean Concept to Improve the Oil Pipelines Processing for Tractor: A Case Study of ABC Company Ltd.
Abstract   PDF
Suchadee Tumrongsuk, Somchai Preangprom
 
Vol 16, No 3 (2020): September-December การประยุกต์ใช้แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ร่วมกับพอลิเมอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอนในน้ำเสียอุตสาหกรรมน้ำผลไม้
Tube Settler Application with Polymer for Sedimentation Efficiency in Beverage Industry Wastewater
Abstract   PDF
Watthana Hongsri, Sasitorn Hasin, Vanatpornratt Sawasdee
 
Vol 10, No 1 (2014): January-April การประเมินปริมาณรังสีของเครื่องฉายรังสีแกมมาโดยใช้ MCNP 5
Dosimetric Assessment of the Gamma Irradiation Facility using MCNP 5
Abstract   PDF
Tasanee Charoennam, Attaporn Pattarasumunt, Chanatip Tippayakul
 
Vol 14, No 3 (2018): September – December การประเมินสมรรถนะของตัวเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ ด้วยการวิเคราะห์พลังงานและเอกเซอร์จี
Performance Assessment of Flat Plate Solar Collector Based on Energy and Exergy Analyses Method
Abstract   PDF
Wanich Nilnont, Sutida Phitakwinai
 
Vol 13, No 1 (2017): January-April การประเมินแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
Evaluation of the Alternative Energy Development Plan
Abstract   PDF
Supitcha Cheevapruk, Peeteenut Triwong, Chanwit Tangsiriworakul, Chedthawut Poompipatpong, Chaipiput Srimanecha
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December การปรับกำลังส่งอัตโนมัติของอุปกรณ์สื่อสารด้วยคลื่นวิทยุแบบเหมาะสมกับระยะทางสำหรับเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
Optimal Distance RF Transmission with Automatic Variable Gain for Wireless Sensor Networks
Abstract   PDF
Ekkabut Thepnorarat, Phongsak Keeratiwintakorn, Vech Vivek
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December การปรับปรุงกระบวนการปั๊มขึ้นรูปในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
Improvement of Pressing Process in Automotive Industry
Abstract   PDF
Nopmanee Wattanasungsuth, Warapoj Meethom
 
Vol 11, No 1 (2015): January-April การปรับปรุงกระบวนการผลิตกระเบื้องดินขอ: กรณีศึกษาเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
Production Improvement in Din-Kor Tiles Process: A Case study of World Heritage Town Luang Prabang
Abstract   PDF
Narathip Pawaree
 
Vol 12, No 1 (2016): January-April การปรับปรุงกระแสฮาร์มอนิกที่มีผลกระทบต่อ อุปกรณ์ปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
Implement of Harmonic Current Impact on Power Factor Correction Device
Abstract   PDF
Nattachote Rugthaicharoencheep, Saran Chaladying
 
Vol 16, No 2 (2020): May-August การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อลดของเสียในกระบวนการยิงรหัสผลิตผ้าเบรก
Improvement Work Method for Defect Reduction in Marking Brake Pad Process
Abstract   PDF
Saran Narkbovornwijit, Prachuab Klomjit
 
Vol 15, No 3 (2019): September-December การปรับปรุงประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมบริการ: กรณีศึกษาโรงแรมจังหวัดสุโขทัย
The Performance Improvement of Service Industry Supply Chain: A Case Study of Hotel in Sukhothai Province
Abstract   PDF
Thammasak Kuaites, Nisachol Chanthranapasawat, Theeraphon Thueanphae
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December การปรับปรุงวงจรคูณโหมดกระแสสี่ควอดแรนท์มีค่าอินพุตอิมพีแดนซ์ต่ำและค่าเอาต์พุตอิมพีแดนซ์สูงมาก
Improvement Current-Mode Four-Quadrant Multiplier Low input Impedance and Very High Output Impedance
Abstract   PDF
Thawatchai Thongleam
 
Vol 14, No 3 (2018): September – December การปรับปรุงสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Improvement Production Line of Auto Part Using Industrial Engineering Tools
Abstract   PDF
Amornrat Pinchaioon, Natthaphol Siriruk, Sirapong Lueachai
 
Vol 18, No 2 (2022): May-August การปรับพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการหาค่าที่เหมาะสมภูมิคุ้มกันหมู่ไวรัสโคโรนา
Optimal Parameter Tuning of Coronavirus Herd Immunity Optimizer
Abstract   PDF
Sirichai Yodwangjai, Kittipong Malampong
 
126 - 150 of 364 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>