Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 16, No 1 (2020): January-April การพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรูปแบบใหม่เพื่อการรับฝากซื้อสินค้าออนไลน์
A Development of New E commerce Platform for Product Preordering
Abstract   PDF
Chutiphon Huanthanom, Natcha Saladkaew, Suphot Chunwiphat
 
Vol 10, No 2 (2014): May – August การพัฒนาและการประยุกต์ใช้วัสดุเชิงประกอบเทอร์โมพลาสติกและ เส้นใยธรรมชาติเชิงอุตสาหกรรม
Development and Applications of Natural Fiber/Thermoplastic Composites for Industrial
Abstract   PDF
Chatree Homkhiew
 
Vol 17, No 2 (2021): May-August การพิจารณาสภาวะที่เหมาะสมในการเชื่อมพอกผิวต่อการต้านทานการสึกหรอด้วยกระบวนการเชื่อมแก๊สทังสเตนอาร์คแบบลวดร้อนโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
Consideration of the Optimizing Condition in Welding Hardfacing on Wear Resistance with Hot-Wire Gas Tungsten Arc Wel
Abstract   PDF
Sittichai Charoenrat, Yodprem Pookamnerd, Suriya Prasomthong
 
Vol 14, No 2 (2018): May – August การระบายและการแพร่กระจายของโลหะในฝุ่นจากอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
Emission and Dispersion of Metals in Particulate Matter from Pottery Industry
Abstract
Rattapon Onchang, Taweechai Limpasanticharoen, Mallika Panyakapo
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December การระบุเอกลักษณ์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ด้วยการหาค่าเหมาะที่สุดแบบฝูงอนุภาค Abstract   PDF
Deacha Puangdownreong, Prasit Sukserm
 
Vol 12, No 3 (2016): September – December 2016 การลดข้อบกพร่องในกระบวนการอัดรีดเป่าขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แกลลอนพลาสติก
Defect Reduction in Extrusion Blow Molding Process for Plastic Gallons
Abstract
Viboon Tangwarodomnukun, Sootthirak Chaowang, Sujin Tongthavornsuwan
 
Vol 17, No 2 (2021): May-August การลดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงานของกระบวนการจ่ายสินค้า: กรณีศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม จำกัด
Waste Reduction in the Operation of the Product Shipping Process: A Case Study of the Beverage Industry Company Limited
Abstract   PDF
Somchai Preangprom, Napaporn Pasasuk
 
Vol 14, No 3 (2018): September – December การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตเลือดไก่ ด้วยการออกแบบเครื่องกวาดเลือด
Reducing Waste from Chicken Blood Cube Production by Designing Blood Sweeper
Abstract   PDF
Thanida Sunarak
 
Vol 14, No 1 (2018): January – April การลดความสูญเสียในการทำงานของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ด้วยวิธี การประเมินผลทางการยศาสตร์: กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
Working Loss Reduction of Para Rubber Plantation Farmers Using Ergonomics Assessment: A Case Study in Manung District, Stu
Abstract   PDF
Weerachai Madtharak
 
Vol 12, No 1 (2016): January-April การลดปัญหาการโก่งตัวของชิ้นงานในกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะก๊าซคลุม
Reduction of Work Distortion in the Gas Metal Arc Welding Process
Abstract   PDF
Viboon Tangwarodomnukun, Kitti Vandee, Sujin Tongthavornsuwan
 
Vol 17, No 1 (2021): January-April การลดระยะเวลาการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บ
Raw Material Purchasing Lead Time Reduction for Reducing Inventory Carrying Cost
Abstract   PDF
Suthida Chaiyakit, Choosak Pornsing
 
Vol 16, No 3 (2020): September-December การลดรูพรุนในเงินสีชมพูที่หล่อด้วยวิธีการหล่อแบบประณีต: กรณีศึกษาของบริษัทผลิตเครื่องประดับแห่งหนึ่ง
Reduction of Porosity in Investment-Casted Pink Silver: A Case Study of A Jewelry Company
Abstract   PDF
Nanthawat Apikamolkul, Kannachai Kanlayasiri
 
Vol 12, No 1 (2016): January-April การลดสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องในกระบวนการทาสีผนังภายนอก บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
Defect Reduction in Painting of Exterior Wall Panel on Fiber Cement Board
Abstract   PDF
Viboon Tangwarodomnukun, Buncha Buathuan, Sujin Tongthavornsuwan
 
Vol 16, No 2 (2020): May-August การวางแผนการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย
Transportation Planning for Medical Products in Hospital, A Case Study of Large Public Hospital in Thailand
Abstract   PDF
Wipawan Dankamned, Jirawan Niemsakul
 
Vol 14, No 3 (2018): September – December การวินิจฉัยจำแนกโรคใบองุ่นจากภาพถ่ายโดยใช้จีเนติกอัลกอริทึม และแผนผังจัดการตนเองเชิงโครงสร้างปรับตัวได้
Imagery Grape Leaf Disease Diagnosis Based on a GA-SASOM Algorithm
Abstract   PDF
Chompoo Suppatoomsin, Arthit Srikaew
 
Vol 11, No 1 (2015): January-April การวิบัติของอาคารในประเทศไทย รอบ 25 ปี (2532-2556)
Building Failure in Thailand in 25-Year Period (1989-2013)
Abstract   PDF
Wasurat Chainuwat, Siwapan Sae-lim, Sorakarn Sritong-on
 
Vol 15, No 2 (2019): May-August การวิเคราะห์ Moderated mediation model ด้วยโปรแกรม PROCESS
Moderated mediation effect analysis through PROCESS routine
Abstract   PDF
Montree Piriyakul
 
Vol 10, No 1 (2014): January-April การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและระยะคืนทุนของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับนาน้ำตม
Breakeven and payback period analysis of the rice seeder for wet seeded rice production
Abstract   PDF
Pairote Nathiang
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April การวิเคราะห์ปริมาณของแคทเทชินในน้ำมันเมล็ดชา จากต้นคาเมลเลียโอเลเฟรา เอเบล
Quantification of Catechin in Tea Seed Oil from Camellia oleifera Abel.
Abstract   PDF
Jirada Singkhonrat, Nuchanart Suealek
 
Vol 12, No 1 (2016): January-April การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับน้ำหนักของดินลูกรังบดอัดด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
Analysis of Strength Behavior of Compacted Laterite Soil with Finite Element Method
Abstract   PDF
Aroondet Boonsung
 
Vol 13, No 3 (2017): September – December การวิเคราะห์ราคาทองคำแท่งด้วยวิธีห่วงโซ่มาร์คอฟ
Analysis of Gold Bar Price by Discrete-time Markov chains
Abstract   PDF
Apisak Vittayaprapakorn, Pichet Pumkaesorn, Juta Pichitlamken
 
Vol 10, No 1 (2014): January-April การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการวางผังเมือง และโครงสร้างพื้นฐานในเขตผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี
Potential Analysis for Urban and Infrastructure planning in Prachinburi comprehensive plan
Abstract   PDF
Somluk Bunnarong
 
Vol 14, No 3 (2018): September – December การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจสมรรถนะผู้จัดการความรู้ ในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของสถาบันอุดมศึกษา
Exploratory factor analysis on the competency of knowledge managers towards industry 4.0 of higher education institutes
Abstract   PDF
Khuntarose Sanwong, Chatupol Yongsorn, Rachun Boontima
 
Vol 15, No 2 (2019): May-August การวิเคราะห์อิทธิพลการกำกับด้วยโปรแกรม PROCESS
Analysis of moderation effects through PROCESS
Abstract   PDF
Montree Piriyakul
 
Vol 10, No 2 (2014): May – August การศึกษากระแสไฟเชื่อมที่เหมาะสมในการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน ASTM A36 ด้วยกระบวนการเชื่อมแบบฟลักซ์คอร์กึ่งอัตโนมัติ Abstract   PDF
Trinet Yingsamphancharoen, Wallop Pattanapong, Nakarin Srisuwan
 
151 - 175 of 318 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>